KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

2021 m. rugpjūčio 18 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu platformoje MS Teams (prisijungimo nuoroda dalyviams išsiųsta el.paštu) vyks Kauno r. VVG valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo;
2. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo;
3. Dėl narių šalinimo ir naujų narių priėmimo;
4. Dėl VVG pirmininkės kandidatavimo antrai kadencijai į Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkus;
5. Dėl administracijos darbuotojų ir valdybos narių komandiruotės į Graikiją;
6. Dėl administracijos darbuotojo komandiruotės į Rumuniją;
7. Dėl administracijos vadovės komandiruotės į Slovėniją;
8. Einamieji klausimai.