KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis nuotoliniu būdu per Teams vyks 2024 m. kovo 26 d. 17 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo ir teikimo visuotiniam narių susirinkimui;

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo;

3. Dėl kvietimo Nr. 1 pagal “Kauno rajono vietos veiklos grupės 2024 – 2029 m. vietos plėtros strategija” finansavimo sąlygų patvirtinimo ir kvietimo skelbimo;

4. Einamieji klausimai.