KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

Posėdis (rašytinės procedūros būdu el.paštu informacija.krvvg@gmail.com) įvyks 2023 m. gegužės 10 d. 17.00 val.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl naujų narių priėmimo
  2. Dėl administracijos vadovės komandiruotės į Belgiją.