KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

Gegužės 18 d. 19 val. vyks Kauno r. VVG valdybos posėdis adresu Pilies g. 1, 54127 Raudondvaris, Kauno rajonas (Oranžerijos restoranas).

Valdybos posėdžio darbotvarkė :

1. Dėl valdybos pirmininko rinkimų;

2. Dėl valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimų;

3. Dėl valdybos darbo reglamento pakeitimo patvirtinimo;

4. Dėl informacijos apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą;

5. Einamieji klausimai