KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas

Kurkime savo kraštą kartu!

Projekto įgyvendinimo veiklų metu bendruomeninės organizacijos turės galimybę sutelkti savo narius bendros pažangaus kaimo strategijos kūrimui. Projektu „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas” siekiama skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką Druskininkų, Kauno r., Panevėžio r. ir Lazdijų r. savivaldybėse. Atrinktos 28 kaimo bendruomeninės organizacijos turės unikalią galimybę su ekspertų pagalba kurti savo bendruomeninės organizacijos strategijas, skatinti diskusijas savo vietovėse aktualiais bendruomenei klausimais.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Projekto vykdytojas ir renginio organizatorius Kauno rajono vietos veiklos grupė, renginio partneris Kauno rajono savivaldybės administracija.

Kiti projekto partneriai - Druskininkų VVG, Dzūkijos VVG, Panevėžio r. VVG.

Projekto pristatymo skaidrės, žiūrėti ČIA.

Daugiau informacijos tel. +370 686 71468 (Kristina Švedaitė), el.p. informacija.krvvg@gmail.com.