KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Patvirtinta Kauno r. VVG 2024-2029 m. Vietos plėtros strategija (VPS)

Mes džiaugiamės ir ruošiamės naujam laikotarpiui, kadangi 2023-09-25 LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Kauno r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją (VPS)!

- Patvirtintos VPS suma apie 2 mln.

- Kauno r. VVG teritorija yra visas Kauno rajonas išskyrus Garliavą.

- Kauno r. yra augantis, iššūkiai ir jų sprendimo būdai nuolat besikeičiantys, VVG siekia prisitaikyti prie tobulėjančios visuomenės ir VPS suplanavo visai rajono bendruomenei sudaryti galimybes įsitraukti į kaimo plėtros procesus.

- VPS tema – klimato pokyčiams neutralaus kaimo plėtra. Ši sąvoka suprantama kaip visi neigiamo poveikio klimatui mažinimo veiksmai vykdant veiklą arba veikla, kuri yra neutrali klimato pokyčiams. To siekiama visose srityse - socialinėje, ekonominėje, visuose VPS projektuose. Pavyzdžiui, tiek verslo paslaugų veikla gali būti plėtojanti ekologinį turizmą ir su tuo susijusias paslaugas arba kita veikla tačiau perkama įranga neutrali klimatui (šildymas saule, vėju ir pan.), visos projektų veiklos turės būti „žalios“ pvz. renginių metu jokio plastiko, edukacijos tvarumo temomis. Tuo pačiu klimatui neutrali kaimo plėtra įgyvendinama, užtikrinant ir visuomenės (bendruomenių) ar atskirų jos grupių švietimą, informavimą apie klimato kaitą, mokymus, siekiant keisti nuostatas ir vartojimo įpročius, diegti inovacijas organizuojant veiklas ir paslaugas, kurios prisideda prie neutralumo klimato pokyčiams.

- VPS bus kuriamas verslas įskaitant bendruomeninį ir socialinį, NVO veiklos projektai įskaitant mokymus ir atnaujinama infrastruktūra, planuojamas ir teritorinis bendradarbiavimas.

Daugiau informacijos - https://shorturl.at/foB17