KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Liepos 3 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė organizavo viešųjų pirkimų mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė liepos 3 dieną organizavo mokymus tema – „Viešųjų pirkimų vykdymas. 2017 metų VPĮ naujovės“. Mokymus vedė lektorius Tomas Seikalis – teisininkas, konsultuojantis organizacijas viešųjų pirkimų klausimais. Mokymų metu buvo pristatyta pirkimų planavimo ir organizavimo tvarka, viešųjų pirkimų vertės ir būdai, atvejai kada viešieji pirkimai turi būti viešinami. Lektorius pabrėžė, kad nuo liepos 1 dienos atliekant mažos vertės pirkimus visos perkančiosios organizacijos turi vadovautis nauju „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97. Taip pat visi pirkimus atliekantys asmenys privalo užpildyti naują viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.1S-93 patvirtintą nešališkumo deklaraciją.

Mokymų dalyviai sužinojo reikalavimus pirkimo dokumentams, viešojo pirkimo procedūroms, atvejus kada reikia tikrinti tiekėjo kvalifikaciją, kaip vertinti ir lyginti gautus pasiūlymus.

Vyko diskusija apie mažos vertės pirkimų ypatumus, VPT ataskaitų rengimą ir kitais organizacijoms aktualiais klausimais.