KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimo Nr.1 pristatymas ir visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Balandžio 16 d. Kauno r. VVG buvo darbinga.

- Vyko kvietimo Nr. 1 teikti paraiškas pristatymas https://byt.lt/abFI8

- Iš VVG valdybos, administracijos ir narių savanorių sudaryta sumanaus kaimo projekto rengimo grupė diskutavo dėl projekto teikimo galimybių ir galimos projekto idėjos;

- Patvirtina veiklos, finansinės bei revizoriaus ataskaitos.

- Pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir įgyvendinimo statistika, baigti projektai https://byt.lt/rFI1c

- Pristatyti planuojami skelbti kvietimai https://byt.lt/YQKWs

- Atnaujinta vietos plėtros strategijos stebėsenos darbo grupės sudėtis

- Aptarta 2024 m. planuojamos veiklos ir artėjantis VVG 20-metis

Dėkojame nariams, kurie yra nuostabūs, visada pilni idėjų ir pasiūlymų!