KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 1 artėja laikas teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas vietos projektams pagal Kauno r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją.

Skiriama parama priemonei:

Ne žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai, skatinant klimato pokyčiams neutralias iniciatyvas.


Priemonės kodas:

KAUN-LEADER-20VVG-03-01


Paramos apimtis:

 • Bendra paramos suma: 400 000,00 Eur;
 • Didžiausia galima parama vienam projektui: iki 100 000,00 Eur;
 • Paramos intensyvumas: 65%.
 • Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Paramos gavimo sąlygos:

 • Paraiškų teikimo laikotarpis: 2024-05-06 00.00 val. iki 2024-06-17 24.00 val.
 • Paraiškos pasirašytos kvalifikuotu el.parašu teikiamos elektroniniu paštu: projektai.krvvg@gmail.com
 • Teikiant paraišką būtina laikytis nustatytų atrankos kriterijų ir tinkamumo sąlygų, įskaitant klimato pokyčiams neutralią veiklą, inovacijų diegimą, jaunimo įtraukimą.
 • Privaloma sukurti mažiausiai 1 naują darbo vietą vienam projektui.
 • Privaloma pateikti verslo planą.

Tinkami pareiškėjai:

 • Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) teritorijoje registruoti juridiniai asmenys, fiziniai asmenys atitinkantys mažos/vidutinės įmonės statusą, gyvenantys arba veiklą vykdantys ūkininkai.

Remiamos veiklos:

 • Verslo pradžia ir plėtra, didinant paslaugų kaimo gyventojams prieinamumą;
 • Infrastruktūros pritaikymas, modernizavimas, įrangos įsigijimas ir atnaujinimas;
 • Pažangių ir skaitmeninių sprendimų diegimas.

Daugiau informacijos:


Kviečiame dalyvauti ir prisidėti prie Kauno rajono kaimo bendruomenės plėtros!