KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimai

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

2023 m. KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

Priemonės/veiklos srities pavadinimas

Priemonės/veiklos srities Nr.

Kvietimas galioja

Informacija apie kvietimus

Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių te\ankinimui

LEADER-19.2-SAVA-5

nuo

iki

- veiklos sritis: Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas

LEADER-19.2-SAVA-5.1

Kvietimų nebus

- veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas

LEADER-19.2-SAVA-5.2

2023-04-11

2023-05-19

Kvietimas
Nr. 25

- veiklos sritis: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas

LEADER-19.2-SAVA-5.3

Kvietimų nebus

Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus

LEADER-19.2-SAVA-6

- veiklos sritis: Jaunimo užimtumo skatinimas

LEADER-19.2-SAVA-6.1

Kvietimų nebus

- veiklos sritis: Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas

LEADER-19.2-SAVA-6.2

Kvietimų nebus

Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

LEADER-19.2-SAVA-7

2023-04-11

2023-05-19

Kvietimas
Nr. 26

Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-8

-veiklos sritis: Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimų nebus

-veiklos sritis: Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-8.2

Kvietimų nebus

Priemonė: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimų nebus