KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimai

Šiais metais kvietimų teikti paraiškas daugiau nebus.

2021 m. KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS
Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimuiLEADER-19.2-SAVA-5
- veiklos sritis: Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimasLEADER-19.2-SAVA-5.1nebus kvietimų
- veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimasLEADER-19.2-SAVA-5.22021-02-092021-04-08
- veiklos sritis: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimasLEADER-19.2-SAVA-5.3nebus kvietimų
Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesusLEADER-19.2-SAVA-6
- veiklos sritis: Jaunimo užimtumo skatinimasLEADER-19.2-SAVA-6.12021-03-01

2021-04-15

- veiklos sritis: Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimasLEADER-19.2-SAVA-6.2nebus kvietimų
Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijojeLEADER-19.2-SAVA-72021-03-012021-04-15
Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-8
-veiklos sritis: Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-8.1nebus kvietimų
-veiklos sritis: Socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-8.2nebus kvietimų
Priemonė: Parama žemės ūkio produktų perdirbimuiLEADER-19.2-SAVA-92021-02-092021-04-08