KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno r. VVG visuotinis narių susirinkimas

2023 m. gegužės 18 d. 18.00 val., vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, adresu Pilies g. 1, 54127 Raudondvaris, Kauno rajonas (Oranžerijos restoranas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo;
2. Dėl Kauno r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos patvirtinimo;
3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų;
4. Einamieji klausimai.