KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno r. VVG visuotinis narių susirinkimas

2022 m. balandžio 28 d. 17.30 val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. (negalintiems dalyvauti gyvai bus siūloma alternatyva prisijungti nuotoliniu būdu per MS TEAMS platformą) vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos pristatymo.
  2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
  3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimo.
  4. Dėl 2021 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.
  5. Einamieji klausimai.