KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno r. VVG pasiekė pažangos vertinimo rezultatus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko Kauno r. VVG vietos plėtros strategijos (VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Džiaugiamės, kad VPS rezultatyvumo vertinimo metu pagrindinių rodiklių – finansinio rezultatyvumo (pasiekta 87,04 proc.), fizinio rezultatyvumo (89 proc.) bei naujų darbo vietų kūrimo (144 proc.) pažangos lygis yra itin geras ir dėl to bus skiriama papildoma paramos suma tolimesniam VPS įgyvendinimui.

VPS įgyvendinimas numatomas iki 2025 m.