KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas gegužės 12 d. susirinko į nuotolinį posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimų Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ (3 paraiškos), Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ (5 paraiškos), Nr. 19 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ (6 paraiškos) ir Nr. 20 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ (5 paraiškos), metu.

Posėdžio metu buvo priimti šie sprendimai:

1. Pagal kvietimą Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ – remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, pritarta ir rekomenduota teikti kitam vertinimo etapui šiuos Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktus projektus „Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Užliedžių kaime“, „Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Šlienavos kaime“, „Aktyvaus poilsio zonos prie Neveronių tvenkinio įrengimas“.

2. Pagal kvietimą Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ – remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, pritarta ir rekomenduota teikti kitam vertinimo etapui Tado Subačio „Vaisių ir daržovių perdirbimo veiklos pradžia“, ūkininko Alvydo Dzingulevičiaus „Avių ūkio produktų perdirbimas - Skanu skaniau skaniausia“ ir Mariaus Pociaus „Uogų perdirbimo cechas Kauno rajone“ vietos projektus. Gedimino Akelaičio projektą „Liofilizuoti produktai Ringauduose“ rekomenduota įtraukti į vietos projektų rezervinį sąrašą. Dovilės Ilevičienės projektui „Dovilės Ilevičienės juodojo česnako fermentavimo ūkio įkūrimas“, remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, buvo nepritarta ir rekomenduota jo neperduoti į kitą vertinimo etapą dėl lėšų trūkumo.

3. Pagal kvietimą nr. 19 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ – remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, pritarta ir rekomenduota teikti kitam vertinimo etapui Kulautuvos bendruomenės centro „Saugiai sportuojame vandenyje“, Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacijos „Jaunimo dienos Kauno rajone“, VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ „Bendruomenių kontrapunktas Kauno rajone“, Neveronių jaunimo centro „Judėkim kartu“ ir Čekiškės bendruomenės centro „Jaunime, esi vertas laisvės!“ vietos projektus. VšĮ “Verslios mamos” projektui „Grupinių treniruočių ciklas ant bellicon batutų Kauno rajono gyventojams“, remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, buvo nepritarta ir rekomenduota jo neperduoti į kitą vertinimo etapą dėl lėšų trūkumo.

4. Pagal kvietimą Nr. 20 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ – remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, pritarta ir rekomenduota teikti kitam vertinimo etapui VšĮ “Girionių futbolo klubas” „Jaunimo užimtumo skatinimas“ bei VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ „Zapyškio, Ežerėlio, Babtų ir Ringaudų seniūnijų jaunimo tvaraus vartojimo įgūdžių ugdymas“. Ringaudų bendruomenės centro projektą „Aktyvus jaunimo laisvalaikis“ rekomenduota įtraukti į vietos projektų rezervinį sąrašą. Projektų Jaunimo centro “Veikama” „Dėdės ir draugai“, Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno rajono skyriaus „Aktyvus ir pilietiškas jaunimas - Kauno rajono ateitis“, remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, buvo nepritarta ir rekomenduota jų neperduoti į kitą vertinimo etapą dėl lėšų trūkumo.

Visi pareiškėjai apie priimtus sprendimus bus informuoti išsamiau.