KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko Kauno r. VVG VPS projekto pristatymo renginys

Vakar, gegužės 8 d. 16.30 val. įvyko Kauno r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) projekto pristatymo visuomenei renginys!

Renginio metu buvo pristatyta:

  • VPS atrankos kriterijai, pagal kuriuos skiriami balai,
  • VPS finansavimas,
  • VPS temos,
  • VPS lėšos pagal priemones,
  • terminai ir planai bei kita aktuali informacija.

Renginio skaidrės.

Facebook pranešimas: https://bit.ly/3NScV6A