KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Baigėsi paraiškų pateikimo laikas

/Kvietimai Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23 ir Nr. 24 /

Balandžio 21 d. 17 val. baigėsi paraiškų pateikimo laikas.

Gavome:

21 ir 22 kvietimas - Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-8.1 Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-8.

-> 21 kvietimas - 18 paraiškas - gautų paraiškų sąrašas.

-> 22 kvietimas - 25 paraiškas - gautų paraiškų sąrašas.

23 kvietimas - Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas LEADER-19.2-SAVA-5.2. Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui LEADER-19.2-SAVA-5.

-> 3 paraiškas - gautų paraiškų sąrašas.

24 kvietimas – Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje LEADER-19.2-SAVA-7.

-> 5 paraiškas - gautų paraiškų sąrašas.