KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

9 kvietimas

Kvietimas Nr. 9 skirtas VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sričiai „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija