KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 3. Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1;

Kvietimas Nr. 4. Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;

Kvietimas Nr. 5. Veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Detali informacija apie kvietimų sąlygas pateikiama šioje svetainėje, taip pat Kauno raj. vietos veiklos grupės biure arba telefonais. Kontaktai čia:

Kvietimai baigiasi gegužės 15 dieną 17 valandą.