KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pateiktos 4 paraiškos visuomeninės paskirties pastatams statyti ar atnaujinti

Gegužės 15 dieną pasibaigė kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 Pateiktos 4 paraiškos visuomeninės paskirties pastatams statyti ar atnaujinti. Su jų sąrašu galima susipažinti čia: