KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Žemės ūkio produktų perdirbimas pareiškėjų nesudomino

Gegužės 15 dieną baigėsi Kvietimas Nr. 4 paraiškų teikimui pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Deja neatsirado pareiškėjų, kurie būtų susidomėję šia priemone, nei viena paraiška nebuvo pateikta.