KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimo Nr. 3 metu sulaukta 8 vietos projektų paraiškų

Gegužės 15 dieną pasibaigė kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Pateikti 8 vietos projektai. Su jų sąrašu galima susipažinti čia: