KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas verslui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentaciją galima rasti čia.