KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

10 kvietimas

Kvietimas Nr. 10 skirtas VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija