KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Vyko mokymai

Rugpjūčio 9 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės mokymai tema „Kvietimo Nr. 1 veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Mokymus vedė Vytautas Zubas, Kauno r. VVG administratorius-konsultantas.

Mokymuose buvo pristatyta: vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, vietos projektų vykdytojų ir jų partnerių įsipareigojimai. Antroje mokymų dalyje buvo mokoma pildyti pirminę vietos projekto paraišką. Dalyviams buvo rodoma, kaip teisingai užpildyti informaciją apie projekto pareiškėją, kaip teisingai formuluoti projekto pavadinimą, tikslus, uždavinius ir kaip pagrįsti vietos projekto atitiktį atrankos kriterijams. Plačiau aptartas ypač daug atidumo reikalaujantis vietos projekto finansinis planas. Pateiktas sąrašas dokumentų, kuriuos reikės pateikti kartu su pirmine vietos projekto paraiška. Seminaro metu vyko gyva diskusija dėl tinkamų pareiškėjų, žemės, kurioje planuojama įgyvendinti projektus, galimų valdymo formų, partnerių įsipareigojimų ir kitais sudėtingiausiais projekto administravimo klausimais.