KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. lapkričio 22 d. surengė strategijos viešinimo konferenciją. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras, seniūnai, bendruomenių atstovai. Renginys buvo skirtas ir Vietos bendruomenių metų pabaigai paminėti. Renginys vyko Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

Pirmoje renginio dalyje Kauno r. meras Valerijus Makūnas įteikė padėkas aktyviai veikiančioms rajono bendruomenėms. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ atstovė Urtė Žukauskaitė-Zabukė skaitė pranešimą apie socialinį verslą ir jo galimybes. Konferencijos dalyviai išgirdo apie socialinio verslo koncepciją ir turėjo proga susipažinti su konkrečiais šio verslo pavyzdžiais. SBĮ „Kauno rajono socialinių paslaugų centro“ direktorės pareigas einanti Kristina Stanislovaitienė susirinkusius supažindino su socialinių paslaugų situacija Kauno rajone ir paragino bendruomenes būti neabejingoms savo socialiniai aplinkai. Bendruomenių atstovai turėjo progą dar kartą išgirsti ir apie galimybes gauti Europos Sąjungos paramą. Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategijos priemones. Daugumoje priemonių tinkamais pareiškėjais gali būti bendruomenės, jos galės vykdyti su jaunimo užimtumo, bendradarbiavimo bei verslo ir socialinio verslo projektus.

Antrojoje renginio dalyje Raudondvariečių bendruomenės atstovai pristatė Raudondvario dvaro istoriją ir stebino siurprizais. Kauno r. VVG apdovanojo akcijos „Geri darbų bendruomenei“ nugalėtojus – bendruomenines organizacijas ir pavienius asmenis, atlikusius ryškiausius darbus savo bendruomenės labui.

Po pranešimų bendruomenių atstovai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi ir padiskutuoti bei nusifotografuoti dvaro foto studijoje.

Parengta pagal VVG informaciją