KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Priimtas sprendimas skirti finansavimą pirmiems vietos projektams

Kovo 27 dieną vyko pirmasis Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) Projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytas paramos skyrimas 4 pirmojo kvietimo vietos projektams. Komiteto nariai pritarė VVG administracijos teigiamam vertinimui ir skyrė finansavimą trims jaunimo veiklos finansavimo ir vienam infrastruktūros įrengimo projektams. Sveikiname pareiškėjus: Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apvalusis stalas“, Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenę, Samylų bendruomenės centrą ir Ringaudų bendruomenės centrą, kurių projektams buvo skirta parama. Netrukus bus pasirašytos paramos sutartys ir startuos projektų įgyvendinimas.

PAK protokolo nutariamoji dalis.