KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Liepos 4 dieną vyko informacinis renginys - Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Liepos 4 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė paskelbė pirmąjį KVIETIMĄ teikti projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemones ir veiklos sritis: VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir suorganizavo informacinį renginį - „VVG Kvietimo Nr. 1 pristatymas ir NVO veiklos stiprinimo galimybės“.

Renginio metu Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr.1 priemones ir veiklos sritis pagal kurias projektų pareiškėjai gali teikti projektų paraiškas, detaliau paaiškino projektų atrankos kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas, galimas projektų veiklas.

Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas skaitė pranešimą – „NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos pirmininkė Reda Kneizevičienė išsamiai papasakojo apie „Naujas galimybes bendruomenių veiklos plėtrai“. Pristatė kas nuveikta kaimo bendruomenėse per 10 veiklos metų, kur link einama, kokie esminiai pokyčiai ir siekiai.

Po pristatymų VVG darbuotojai konsultavo projektų paraiškų teikimo klausimais.