KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kovo 1 dieną vyko informacinis renginys

Kovo 1 dieną vyko antrasis informacinis renginys „Investicinių projektų įgyvendinimas pagal Kauno r. VVG vietos plėtros strategiją“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas, direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Šukevičius, ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė, Babtų, Batniavos, Vandžiogalos, Vilkijos apylinkių, Domeikavos, Karmėlavos, Kulautuvos, Neveronių, Lapių, Raudondvario, Užliedžių ir Čekiškės seniūnijų seniūnai ir bendruomenių atstovai.

Renginio pradžioje mero pavaduotojas J.Gurskas ragino bendruomenes veikti aktyviai ir bendradarbiauti, diskutuoti, dalintis idėjomis ir ieškoti bendrų sprendimų. Taip pat kvietė bendruomenines organizacijas būti aktyviomis palaikant turizmo paslaugų plėtrą Kauno rajone, analizuoti turistų srautus ir galvoti apie galimas su turizmu bei paslaugomis turistams susijusias bendruomeninio verslo idėjas.

VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė dėkojo taip gausiai susirinkusiems ir akcentavo, kad šis susitikimas svarbus visai Kauno rajono bendruomenei, nes tik kartu bendradarbiaudami ir žinodami planus bei suprasdami įgyvendinimo galimybes, galėsime produktyviai kalbėtis, diskutuoti ir pasiekti visus tenkinančių rezultatų.

Renginio metu ekonomikos skyriaus vedėjas A.Pupalė pristatė 2014-2020 metų periodu planuojamas investicijas Kauno rajone. Renginio dalyviai turėjo progą išgirsti konkrečius planuojamus įgyvendinti projektus, prognozuojamas jų vertęs, finansavimo šaltinius bei ateities planus.

VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė planuojamo pirmojo vietos plėtros strategijos kvietimo priemones. Pranešimo metu buvo akcentuojama vietos projektams ir pareiškėjams taikomi tinkamumo reikalavimai. Supažindinta su atrankos kriterijais ir jų taikymu. Susirinkusiems buvo priminta, kad šiame 2014-2020 metų laikotarpyje didesnė dalis VVG vietos plėtros strategijos lėšų bus skiriama projektams susijusiems su darbo vietų kūrimu. Infrastruktūriniams projektams, nekuriantiems darbo vietų yra numatyta tik maža dalis paramos, preliminariai planuojama paremti tik 6 vietos projektus susijusius su viešųjų erdvių kūrimu ir atnaujinimu. Pirmasis kvietimas pagal LR Žemės ūkio ministerijos taisyklių nuostatas bus skelbiamas tik pusei planuojamos priemonės sumos t.y. galimybė remti tik 3 projektus. Su sekančiu kvietimu bus renkami kiti projektai. Preliminarus pirmojo kvietimo paskelbimo laikotarpis numatomas balandžio-gegužės mėnesiais.

Po pranešimų seniūnai ir bendruomenių atstovai kėlė konkrečius klausimus savivaldybės atstovams, diskutavo apie galimus sprendimus, projektų idėjas ir jų finansavimo šaltinius.