LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

/Visuotinis narių susirinkimas/

KADA? - 2023 m. vasario 9 d. 17.30 val.

KUR? – Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos pristatymo

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo

3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. tvirtinimo

4. Dėl 2022 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo

5. Dėl naujos Kauno r. vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos rengimo iniciatyvinės komandos sudarymo

6. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų

7. Einamieji klausimai

Negalintiems dalyvauti gyvai bus siūloma alternatyva prisijungti nuotoliniu būdu per MS TEAMS platformą, nuoroda nariams išsiųsta el.paštu.