LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Mus jungia LEADER (2012-2014 m.)

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” tarptautiniui projektui įgyvendinti.

2011 m. Lenkijos VVG „Lider Pojezierza“ pakvietė Kauno rajono VVG bendradarbiauti ir prisistatė, jog jos teritorijoje baigėsi legendinis S.Dariaus ir S. Girėno skrydis. Nedvejojome, nes vien šis istorinis faktas yra artimas ne tik Kauno kraštui, bet ir kiekvienam lietuviui. Taigi, dalyvaudami VVG „Lider Pojezierza“ konferencijoje Myslibuže, sutarėme, kad įgyvendinsime tarptautinį projektą „Mus jungia LEADER“, kurio metu skatinsime verslumą, vietos produktų gamybą ir gerinsime jaunimo užimtumą, jaunimo laisvalaikio organizavimą. Projektas buvo įgyvendintas 2012 - 2014 metais.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

I tikslas – puoselėti Kauno rajono ir Myslibužo jaunimo kūrybinius gebėjimus, susipažįstant su istoriniu Dariaus ir Girėno žygdarbiu

Uždaviniai:

1. Organizuoti jaunųjų žurnalistų konkursą, kurio nugalėtojai dalyvautų kūrybinėse jaunųjų žurnalistų stovyklose Myslibuže ir Kauno rajone.

2. Organizuoti jaunųjų Myslibužo ir Kauno rajono žurnalistų kūrybinę stovyklą Kauno rajone. (22 dalyviai, 4 vadovai- auklėtojai, 2 žurnalistinių mokymų vadovai ir 2 vertėjai savanoriai iš Kauno r. VVG, iš viso stovyklaus 30 žmonių).

3. Surinkti medžiagą albumui "Pszczelnik - istorija, kuri sujungia";

4. Išleisti 250 egzempliorių albumo "Pszczelnik - istorija, kuri sujungia";

5. Aktyviausiems projekto dalyviams organizuoti kelionę į baigiamąjį projekto renginį, S. Dariaus ir S. Girėno 80 – jų žūties metinių minėjimą Pšelnike.

II tikslas – populiarinti vietos produktų gamybą

Uždaviniai:

1. Supažindinti Kauno rajono smulkiuosius verslininkus su Lenkijos vietos produkto gamintojais, sertifikavimo sistema ir organizuoti Kauno rajono vietos produktų gamintojų ir meno mėgėjų prisistatymą vietos iniciatyvų mugėje Pšelevicuose (delegacija 35 žmonės).

2. Organizuoti bendrus verslo skatinimo mokymus „Lider Pojezierza“ ir Kauno rajono VVG teritorijose dirbantiems smulkiesiems verslininkams.

3. Organizuoti tarptautinį 3 dienų vietos produktų pristatymo renginį Kauno rajone ir priimti 35 narių delegaciją (vietos produktų gamintojai, meno mėgėjai, jaunimas) iš VVG „Lider Pojezierza“.

Projekto “Mus jungia LEADER” įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai: projekto partneriai susitikimo metu buvo patvirtinta projekto rengimo grupė, numatytas pagrindinių renginių organizavimo grafikas. Buvo organizuotas VVG „Lider Pojezierza“ ir Kauno VVG projekto „Mus jungia LEADER“ logotipo konkursas, išrinktas geriausias logotipas. Suorganizuotos dvi kūrybinės jaunųjų žurnalistų stovyklos. Viena iš jų įvyko Myslibuže, antroji – Kauno rajone. Stovyklose dalyvavo po 11 aktyviausių jaunųjų žurnalistų iš Kauno rajono mokyklų ir Lenkijos. Stovyklos metu buvo susipažįstama su Dariaus ir Girėno asmenybėmis, istorinėmis vietomis, kurios susiję su Lietuvos didvyriais. Stovyklautojai dalyvavo žurnalistikos, istorijos mokymuose, kuriuos vedė šių sričių profesionalai, parengė reportažus, esė, fotoreportažus, kuriuos recenzavo 2 kritikai, vienas iš Lenkijos, kitas iš Lietuvos (žurnalistai-profesionalai), surinkta medžiaga patalpinta į spalvotą albumą „Pšelnik – istorija, kuri sujungia“ lenkų ir lietuvių kalbomis. Išleista 250 albumo egzempliorių. Suorganizuota kelionė į baigiamąjį projekto renginį, S. Dariaus ir S. Girėno 80 – jų žūties metinių minėjimą Pšelnike.

Įgyvendintas ir antras projekto tikslas: suorganizuoti du tarptautiniai renginiai, vienas Kauno rajone, Raudondvario pilyje, kitas Myslibužo rajone, Pšelevicuose, kur Kauno rajono ir Myslibužo regiono verslininkai galėjo pristatyti savo verslus, vietos produktus, meno mėgėjų kolektyvus. Šių susitikimų metu vyko mokymai apie vietos produktų rinkodarą, sertifikavimą. Kauno rajone 3 dienų tarptautinio vietos produktų pristatymo renginyje Myslibužo verslininkams vyko lietuviškos duonos kepimo, alaus bei sūrio gaminimo pristatymas, kolegos iš Lenkijos pravedė seminarą „Teminiai kaimai“. Pirmą renginio dieną buvo Kauno rajono VVG amatų pristatymo diena, antrą dieną – partnerių iš VVG „Lider Pojezierza“ prisistatymas ir trečią dieną partnerių delegacija dalyvavo Kauno rajono „Rudens sambarių“ šventėje, kuri vyko Raudondvaryje. Renginių metu su vietos produktais buvo pristatomi Kauno rajono ir Myslibužo meno mėgėjų kolektyvai.