LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Lietuvos vietos veiklos grupių 2007- 2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė: Pusiaukelės pamokos (2012 m.)

2012 metais siekiant išsiaiškinti su kokiomis pagrindinėmis problemomis ir trukdžiais susiduria vietos veiklos grupės įgyvendindamos 2007-2013 metų vietos plėtros strategijas Kauno rajono vietos veiklos grupė iniciavo tyrimą „Lietuvos vietos veiklos grupių 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė. Pusiaukelės pamokos“. Šis projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“. Tyrimo metu atlikta visų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė, pateikiamos išvados bei rekomendacijos proceso vystymui ir tobulinimui. Tyrimas yra užbaigtas, su tyrimo ataskaita galima susipažinti ČIA.