LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Jaunimas kaimo plėtros procesuose (2010 m.)

Projektą finansavo Lietuvos kaimo tinklas


Įgyvendinant projektą „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“ buvo įvertinta jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros procesus situacija Kauno rajone, pasikeista patirtimi, kaip vyksta darbas su jaunimu ir jaunimo organizacijomis kitose Lietuvos ir užsienio VVG, buvo pristatyta geroji Kauno rajono jaunimo projektinės veiklos patirtis. Įgyvendintos šios projekto veiklos:

1. organizuotas Kauno rajono bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO įgyvendintų jaunimo projektų konkursas. Vertinimo komisijai buvo pateikti penki sėkmingai įvykdyti projektai. Projektus pateikė Kauno rajono Kulautuvos, Zapyškio, Vandžiogalos bendruomenių centrai, skautų tuntas „Vilkijos ąžuolai“ ir Lietuvos etninės kultūros draugijos Kauno padalinys.

2. konkurse dalyvavusieji projektų vykdytojai buvo apdovanoti prizais. Buvo įteiktos dvi keturvietės palapinės ir 2 stalo žaidimai „Pažink Lietuvą“. Geriausiu pripažintas Vilkijos skautų tunto projektas. Nugalėtojai buvo apdovanoti tarptautinės konferencijos „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“ metu. Skautų organizacijai iš Vilkijos buvo įteiktas pagrindinis prizas – kelionė į Slovėniją trims projekto vykdytojams. Prizą įsteigė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

3. surinkta ir susisteminta informaciją apie veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas Kauno rajone.

4. organizuota konferencija „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“, kurioje įvertinta esama jaunimo padėtis kaimo plėtros procesuose Kauno rajone, Lietuvoje ir užsienyje. Sužinojome, apsikeitėme informacija ir supažindinome kitų VVG atstovus su geriausiais darbo su jaunimu pavyzdžiais. Konferencijoje dalyvavo 107 dalyviai iš 30 Kauno, Tauragės, Jurbarko, Ignalinos, Kelmės, Lazdijų, Plungės, Prienų, Šilutės, Ukmergės, Biržų, Šakių, Radviliškio, Marijampolės rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių organizacijų ir 16 svečių iš užsienio valstybių. Tai Kauno rajono VVG partnerių, penkių vietos veiklos grupių atstovai iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Šios konferencijos tikslas buvo įvertinti esamą darbo su jaunimu padėtį, numatyti bendros veiklos kryptis ir priemones, siekiant motyvuoti, aktyvinti ir įtraukti jaunimą į kaimo plėtros procesus.

Įvykdžius visas projekto veiklas, sustiprėjo partnerystė tarp skirtingų partnerių, dirbančių regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, atsirado jaunimo ir kitų organizacijų bendradarbiavimo modelis, kurio gerąja patirtimi galėsime pasidalinti su kolegomis iš kitų VVG. Sustiprėjo Kauno rajono vietos veiklos grupės organizacinė veikla. Užmezgus bendradarbiavimo ryšius pagerėjo sąlygos tarptautiniam ir teritoriniam bendradarbiavimui. Projekto metu vykdėme projekto viešinimo kampaniją. Buvo parengti kvietimai, išleistas elektroninis leidinys - CD filmas apie konferencijos darbą, parengti straipsniai internetinėms svetainėms: www.kaunorvvg.lt, www.krs.lt, www.zmmc.lt, www.alfa.lt,www.savasukis.lt, www.bendruomenes.lt.

Visos konferencijos video medžiaga patalpinta: www.internetinetv.lt.