LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

6P (Pažink, Pramogauk, Pirk, Pavalgyk, Pernakvok Panemunėje (2014-2015 m.)

Projekto tikslas - skatinti vietos produktų gamybą, gamintojų tinklaveiką, sukuriant naują kultūrinio turizmo maršrutą panemunės krašte.Atlikus Jurbarko, Šakių ir Kauno rajonų krašto, aplink Nemuno upę, esamų išteklių analizę, buvo atrinkti kultūrinio turizmo maršrutų dalyviai (paslaugų teikėjai), kurie mokymų metu buvo parengti vieningai ir reikalavimus atitinkančiai klientų aptarnavimo kultūrai bei sistemai, kuri lems aukštą suteikiamų paslaugų kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti trys kultūrinio turizmo maršrutai „Pramogauk panemuniuose“ (aktyvios pramogos) „Pažink pilis ir dvarus“ (pilys ir dvarai) bei „Paragauk panemuniuose“ (amatai, kulinarinis paveldas). Sukurtas bendras kultūrinio turizmo maršrutų ženklas „Pažink panemunius“ su atskirų maršrutų subženklais, o projekto viešinimui išleista patraukli ir informatyvi skrajutė, sukurta internetinė svetainė www.pazinkpanemunius.lt, sukurta svetainės versija, kuri pritaikyta mobiliesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams. Su įsigyta parodoms skirta įranga buvo dalyvaujama tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2015“, tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi 2015“, šventėje „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2015“ bei respublikiniame festivalyje Zapyškyje „Aitvarai Žemei ir Dangui“. Projekto pabaigoje suorganizuoti du infoturai ir vienas infoturas-baigiamasis renginys į kuriuos buvo kviečiami VVG tinklo, LKBS nariai, kelionių bei renginių organizatoriai, turizmo centrai, spaudos atstovai, stambių įmonių vadovai.