LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Karjeros galimybės

Informacija apie Kauno r. VVG darbuotojus ir jų pareigybes žiūrėti čia.

Šiuo metu darbo pasiūlymu dirbti Kauno r. VVG nėra.