LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Įvyko visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Vasario 9 d. Kauno r. VVG nariai Rokuose susirinko į informacinį renginį bei visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas organizuotas mišriu būdu. Nariai galėjo atvykti gyvai arba jame dalyvauti nuotoliniu būdu.

Susirinkimo metu:

-buvo patvirtintos veiklos, finansinės bei revizoriaus ataskaitos. Pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. Pateikta užbaigtų projektų informacija, pristatyti planuojami skelbti kvietimai (šią informaciją galite rasti mūsų FB ir interneto svetainėje). Suplanuotas darbų tęstinumas 2023 m.

-sudaryta naujos Vietos plėtros strategijos rengimo iniciatyvinė komanda. Aptarta naujos strategijos rengimo niuansai bei naujų taisyklių gairės turėsiančios įtakos naujų VVG valdybos rinkimų organizavimui.

Susirinkimo metu kitai dviejų metų kadencijai Kauno r. VVG pirmininke išrinkta Kristina Švedaitė.

Dėkojame nariams už dalyvavimą, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą visur ir visada!

https://bit.ly/3XCfVp0