LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Teikiantiems paraiškas

Teikiantiems paraiškas

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Verslo plano forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės