KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2016–2022 Strategija

Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.: Kauno rajono VVG teritorija – patraukli verslui, turizmui ir inovacijoms, čia saugiai gyvena sveika, nuolat besimokanti ir aktyvi bendruomenė.

VVG misija: Plėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.


Kauno rajono 2016 - 2022 metų vietos plėtros strategija.

Įgyvendinti projektai

1 kvietimo aprašymas. Į vietos plėtros strategijos Kvietimą Nr. 01 įtrauktos I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ ir veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ bei priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Visa informacija.

2017-01-02 16:15

Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. lapkričio 22 d. surengė strategijos viešinimo konferenciją.

2016-12-21 11:15

Jau žinoma kokioms strategijos priemonėms bus teikiamos paraiškos pirmame kvietime

2016 m. gruodžio 6 dieną vykusiame VVG valdybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl konkrečių vietos plėtros strategijos priemonių ir veiklos sričių įtraukimo į kvietimą Nr. 01. Buvo nutarta į vietos plėtros strategijos kvietimą Nr. 01 įtraukti I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ ir „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Naujienos

Pokyčiai po visuotinio narių susirinkimo

Kauno r. VVG 2017 m. vasario 7 d. kvietė visus narius į visuotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą.

Dalyvauta vietos bendruomenių metų uždarymo renginyje

2016 m. lapkričio 25 d. VVG valdybos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir ...