KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Visuotinis narių susirinkimas vasario 9 d.

Kviečiame Kauno rajono vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2021 m. vasario 9 d. 16.00 val. MS Teams aplinkoje. Duomenys prisijungimui nariams pateikti elektroniniu paštu.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo.

3. Dėl 2020 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos pristatymo.

5. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.

6. Einamieji klausimai.


Su susirinkimo medžiaga galite susipažinti čia.