KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Kodas

Pastabos

Ringaudų bendruomenės centras

Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas prie Ringaudų bendruomenės centro

KAUN-LEADER-6B-I-1-1

Projektas įgyvendinamas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

KAUN-LEADER-6B-I-1-4

Projektas įgyvendinamas

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos KAUN-LEADER-6B-I-2-1

Projektas įgyvendinamas

Kauno rajono savivaldybės administracija Viešosios erdvės atnaujinimas prie pastato, esančio Instituto g. 20, Raudondvario k., Kauno r. KAUN-LEADER-6B-I-2-5

Projektas įgyvendinamas