KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Svarbi informacija planuojantiems teikti paraiškas pagal 16 kvietimą „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba priėmė sprendimą atnaujinti 16 kvietimo „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ paraiškos ir verslo plano formas įterpiant galimą išlaidų mokėjimo būdą - išlaidų kompensavimą su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad jau patvirtinus finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nuostatos, susijusios su avansu vietos projektui įgyvendinti.


Aktualios redakcijos paraiškos forma

Aktualios redakcijos verslo plano forma

Visą aktualią kvietimo dokumentaciją rasite čia.