KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo tvarkos

Atsižvelgiant į situaciją šalyje, susidariusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Primename mūsų kontaktus:

Pirmininkė Kristina Švedaitė

Tel. +37068671468

El. p. informacija.krvvg@gmail.com

Administratorius-konsultantas Vytautas Zubas

Tel. +37065218132

El. p. info@kaunorvvg.lt

Administratorė-konsultantė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė

Tel. +37061411957

El. p. projektai.krvvg@gmail.com

Projekto administratorė Rasa Naudžienė

Tel. +37065973426

El. p. projektai.krvvg@gmail.com

Vyriausioji finansininkė Edita Varapeckienė

Tel. +37068671457

El. p. editavarapeck@gmail.com