KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Susitikimas su Nacionaline mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) kovo 13 dieną rengė jau paskutinįjį vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovų ir NMA atstovų susitikimą. Susitikimą moderavo NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetrytė Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovė I. Javičienė, Sūduvos, Plungės, Anykščių, Varėnos, Jonavos, Kalvarijos, Vilniaus, Pajūrio krašto, Šalčininkų, Marijampolės, Kauno, Akmenės, Molėtų ir Šiaulių VVG atstovai. NMA pateikė atsakymus į iš anksto užduotus klausimus, pristatė verslo plano rengimo ypatumus. ŽŪM atstovė informavo apie vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo projektą. VVG atstovai turėjo galimybę rūpimais klausimais padiskutuoti su NMA administratoriais.