KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

​Susitikimas su jaunimo atstovais

Spalio 1 d. įvyko informacinis renginys „Kvietimų teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7 pristatymas Kauno rajono Jaunimo reikalų tarybai ir jaunimui“. Renginio metu Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė ir administracijos vadovė – Kristina Švedaitė-Damašė pristatė šiuo metu skelbiamus kvietimus teikti paraiškas. VVG kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.Vietos projektų paraiškos priimamos iki spalio 23 d. 17.00 val.