KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Susirinkimas Kėdainiuose

Kovo 20 dieną įvyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių (VVG) administracijos darbuotojų tradicinis susitikimas. Susitikimo šeimininkais šį kartą buvo Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracija, jie kolegas pakvietė susitikti Sirutiškyje. Pagrindinės temos, kurias aptarėme susitikime: paramos sutarčių rengimo ir pasirašymo peripetijos, optimalus valdybos narių skaičius ir LEADER programos ateitis po 2020 metų. Daugiausiai diskusijų sukėlė pastarasis klausimas, kadangi jis apsprendžia, kaip veiks ir gyvuos LEADER programa 2021 - 2027 metų laikotarpyje. Europos Sąjungos reglamentas numato, kad Kaimo plėtros fondo biudžete šiai programai kiekviena šalis privalo skirti nuo 5 iki 15 procentų lėšų. Tai pagrindinė ES nuostata, kuri įrodo, kad programa vertinama palankiai ir jos finansavimas kiekviename periode auga, tačiau daug programos nuostatų nustato Lietuvos Žemės Ūkio ministerija. Vietos veiklos grupių tinklas ruošia pasiūlymus ministerijai dėl naujojo laikotarpio. Šie pasiūlymai formuojami apskričių susitikimuose, o po to visuotiniame susirinkime jie bus galutinai išgryninti. Kauno apskrities vietos veiklos grupės suformavo tokius siūlymus dėl LEADER programos ateities po 2020 metų: Programa turėtų būti daugiafondė, t.y. vietos veiklos grupių vietos plėtros strategija turėtų būti finansuojama iš 3 fondų; vietos veiklos grupių stambinimas turėtų pirmiausiai būti vykdomas jungiant tos pačios savivaldybės miestų ir kaimų VVG; Kaimo plėtros fonde LEADER programai turi būti skiriama ne mažiau 8 procentų bendrų lėšų; dokumentai, reglamentuojantys vietos plėtros strategijų rengimą ir atranką turi būti parengti iki strategijų rengimo pradžios; LEADER programa galėtų dalyvauti visų Kaimo plėtros programos prioritetinių tikslų įgyvendinime.

Po darbingo posėdžio aplankėme reto verslo objektą - šiltnamių ūkį, kuriame auginami bambukai. Ūkio šeimininkas įdomiai papasakojo apie šią Lietuvoje mažai žinomą veiklą, bambukų ir braškių daigų auginimo ir realizavimo ypatybes.