KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Spalio 3 vyko elektroninių pirkimų mokymai

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizavo mokymus antrajai dalyvių grupei tema -"Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir CPO sistemose". Mokymus vedė Lektorius T. Seikalis. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su centrine viešųjų pirkimų sistema, elektroniniu parašu. Dalyviams buvo rodoma, kaip sukurti elektroninį pirkimą ir jį vykdyti, kaip pateikti elektroninį pasiūlymą, ieškoti elektroninių pirkimų. Lektorius pristatė mažos vertės elektroninių pirkimų ypatumus perkančiosioms organizacijoms, mokė kaip skelbti pirkimo skelbimą ir jo sąlygas. Antroje mokymų dalyje susirinkusieji sužinojo apie techninių specifikacijų skelbimą, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių publikavimą ir kokie yra viešųjų pirkimų ataskaitų pateikimo tvarkos pasikeitimai. Mokymų pabaigoje lektorius mokė, kaip vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimą CPO elektroniniame kataloge.