KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Šachmatai ežerėliečiams

Vienas svarbiausių Ežerėlio bendruomenės centro veiklos tikslų yra telkti bendruomenę ir rūpintis bendruomenės narių gyvenimo kokybės gerinimu. Per eilę metų ir įgyvendintų projektų Ežerėlyje buvo įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, renovuotas mokyklos stadionas, atnaujinti šaligatviai, išasfaltuotos gatvės, pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, atnaujinamas daugiabučių namų kvartalas. Visuotiniame bendruomenės centro susirinkime apklausus bendruomenės centro narius buvo iškelta idėja, kad miesto aikštėje atsirastų traukos centras, kuris būtų prieinamas, patrauklus vaikams, jaunimui, suaugusiems bendruomenės nariams. Buvo pasiūlyta miesto aikštėje įrengti lauko šachmatų aikštelę su dideliais šachmatais. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai, įstaigų ir kitų NVO atstovai pritarė šiai idėjai, nes žaidimas šachmatais, šaškėmis stiprina tiek vaikų, tiek suaugusių analitinius, loginius, erdvinius gabumus, stimuliuoja kritinį ir kūrybinį mąstymą, gerina atmintį ir koncentraciją. Suderinus su Ežerėlio seniūnija buvo parinkta vieta miesto aikštės sklype. Miesto aikštę supa mokykla, kultūros centras ir daugiabučiai namai. Įrengus lauko šachmatų aikštelę, būtų sudarytos sąlygos ežerėliečiams miesto aikštėje, ne tik grožėtis puikia A. Sakalausko skulptūra, pasėdėti ant suolelių, bet ir pažaisti lauko šachmatais, šaškėmis, pabendrauti su bendraminčiais, dalyvauti bendruomenės centro ir sporto klubo „Ežerietis“ organizuojamuose turnyruose. Buvo parengta paraiška „Šachmatai ežerėliečiams“ ir pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2019 m. pradžioje.

Šių metų birželio viduryje gauta džiugi žinia, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra gerai įvertino Ežerėlio bendruomenės centro projektą ir LR žemės ūkio ministerija skyrė 5000 eurų paramą projekto „Šachmatai ežerėliečiams“ įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 5641,02 Eur. Prie projekto bendrafinansavimo 441,02 Eur prisidėjo Kauno rajono savivaldybė ir 200 Eur Ežerėlio bendruomenės centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta visuomenės poreikiams skirta erdvė miesto aikštėje prie mokyklos, Kauno g. 19, kurią patikėjimo teise valdo Kauno rajono savivaldybė, kuri išdavė leidimą įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklą minėtame sklype ne trumpiau kaip 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Rengiant paraišką buvo sudaryta projekto įgyvendinimo grupė, kurios nariai prisiėmė įsipareigojimus: paraišką parengė ir projektui vadovavo Ežerėlio bendruomenės centro pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, viešaisiais pirkimais rūpinosi Jolita Jatautienė, su tiekėjais bendrauti ir jų darbą prižiūrėti padėjo Ežerėlio seniūnė Vilmantė Macijauskaitė, projekto viešinimu – Daiva Krasauskienė, aikštelės pristatymu bendruomenei – Inutė Strašinskienė. Pirmuoju šventiniu šachmatų ir šaškių turnyru – rūpinasi pramogų ir sporto klubo „Ežerietis“ direktorius Kęstutis Tatarūnas. Rugsėjo 7 d. šis projektas bus pristatytas Ežerėlio miesto šventėje, kurios metu įvyks pirmasis šachmatų turnyras Ežerėlyje. Tikimąsi, kad naujoje miesto aikštės erdvėje laisvalaikį leis ne tik šachmatų ar šaškių sporto mylėtojai, bet vaikai ir jaunimas. Bus organizuota savanorių grupė, kuri prižiūrės aikštelę, konsultuos žaidžiančiuosius. Šachmatų aikštelė yra stebima dviejų stebėjimo kamerų, todėl esame tikri, jog ši lauko šachmatų aikštelė bus ilgaamžė ir teiks malonumą žaisti ne tik šachmatais, bet ir šaškėmis.

Ežerėlio bendruomenės centro informacija ir nuotrauka.