KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Rugsėjo 20 d. vyko informacinis renginys

Rugsėjo 20 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotas informacinis renginys „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Renginį vedė Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno r. VVG pirmininkė.

Renginyje buvo pristatyta: vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, vietos projektų vykdytojų ir jų partnerių įsipareigojimai. Dalyviams buvo pasakojama, kaip pildyti pirminę vietos projekto paraišką: informacijos apie vietos projekto pareiškėją tinkamas pateikimas, teisingas projekto pavadinimo, tikslų, uždavinių formulavimas ir kaip pagrįsti vietos projekto atitiktį atrankos kriterijams. Plačiau aptartas ypač daug atidumo reikalaujantis vietos projekto finansinis planas. Pateiktas sąrašas dokumentų, kuriuos reikės pateikti kartu su pirmine vietos projekto paraiška. Po renginio vyko gyva diskusija dėl tinkamų pareiškėjų, galimų partnerių ir kitais svarbiais klausimais.

Primename, kad yra paskelbtas Kvietimas Nr. 2 ir paraiškų laukiame iki spalio 10 dienos!