KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Puikūs VPS įgyvendinimo tarpinio vertinimo rezultatai

2020 m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komitete buvo patvirtinti LEADER vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai 35 vietos veiklos grupėms. Vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

Džiaugiamės, kad Kauno rajono VVG ir toliau išlieka viena iš VPS įgyvendinimo pažangos lyderių. Per VPS įgyvendinimo laikotarpį nuo 2016 m. iki 2019 m. Kauno rajono VVG finansuotuose projektuose sukurta daugiausiai darbo vietų visoje Lietuvoje – net 41! Nuo suplanuotų VPS darbo vietų sukūrimo rodiklių jau pasiekta 74,64 proc. Įvertinus finansinio rezultatyvumo pažangą nuo pirminio VPS tikslo iki 2019 m. gruodžio 31 d., esame ketvirti Lietuvoje – pasiekėme 60,3 proc.

Šie puikūs tarpinio vertinimo rezultatai reiškia, kad Kauno rajono VVG „atšildytas“ 20 proc. nuo paskirtos paramos sumos sulaikytas rezervas, o tai sudaro beveik vieną milijoną eurų! Sužinoję šią naujieną, skubame rengti finansavimo sąlygų aprašus naujiems kvietimams, kuriuos planuojame skelbti jau visai netrukus. Sekite naujienas ir sužinokite pirmieji, kada galėsite teikti paraiškas paramai gauti!