KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Projektų atrankos komitetas pritarė dar 8 vietos projektams

Lapkričio 5 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. Valdybos posėdžio metu buvo perskirstytos lėšos tarp II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į situaciją, kad veiklos srityje „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ likęs paramos likutis nepakankamas bent vienam vietos projektui finansuoti, o veiklos srityje „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ trūksta nedidelės dalies paramos lėšų finansuoti visiems gautiems projektams finansuoti.


PAK posėdžio metu buvo svarstyti 5 vietos projektai gauti 13 kvietimo metu pagal veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir 3 projektai gauti 15 kvietimo metu pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Visiems šiems projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra:

  • pagal veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra:

o Lapių miestelio bendruomenės centro „BENDRUOMENĖS VIRTUVĖS STUDIJA“,

o Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras „Ežerėlio sveikatos namai“,

o VšĮ „Scenajums“ „VšĮ „Scenos jums“ verslo pradžia“,

o Pagynės bendruomenės centro „Pagynės bendruomenės centro verslo pradžia“,

o Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyriaus „Kauno rajono samariečių socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

  • pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“:

o Neveronių bendruomenės centro „Jaunimo kūrybiškumą ir saviraišką skatinančių renginių ciklas „Mes ateinam garsiai“,

o VšĮ „Girionių futbolo klubas“ „Vaikų ir jaunimo aktyvaus laisvalaikio skatinimas“,

o Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus „MOBILUS JAUNIMO CENTRAS“.