KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kaimai kupini lobių (2012 - 2013 m.)

Projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” tarptautiniui projektui įgyvendinti.

Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategiją ir Kauno rajono bendruomenei pristatyti Kauno rajone plėtojamus amatus ir naująjį Tradicinių amatų centrą, Kauno rajono vietos veiklos grupė parengė tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kurio tikslas - puoselėti kaimo paveldo vertybes bei paslaugas ir vystyti smulkųjį verslą, susijusį su paveldo produktų gamyba. Projektas buvo įgyvendintas 2012 - 2013 metais.


PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


Tikslas – Puoselėti kaimo paveldo vertybes, skatinti paslaugų, smulkaus verslo plėtrą ir sudaryti sąlygas pristatyti amatus visuomenei.


Uždaviniai:

1.Organizuoti Kauno rajono amatininkų, smulkiųjų verslininkų grupę, norinčių tobulinti savo amato pristatymą.

2.Organizuoti Kauno rajonų amatininkų dalyvavimą amatų pristatymo ir populiarinimo renginiuose Suomijoje ir Čekijoje.

3. Organizuoti tarptautinį amatų pristatymo renginį Kauno rajono VVG teritorijoje.


Projektas „Kaimai kupini lobių“ buvo vykdomas bendradarbiaujant su Suomijos Karhuseutu vietos veiklos grupe, esančia Pori teritorijoje ir Čekijos Respublikos Ričansko, Podlipansko, Krajina Srdce, Zalabi vietos veiklos grupėmis, kurioms taip pat ypatingai aktuali kaimo paveldo vertybių išsaugojimo bei puoselėjimo ir smulkaus verslo skatinimo kaime problema.

Projektas sėkmingai įgyvendintas. Jo dalyviai po du kartus lankėsi tarptautiniuose renginiuose Suomijoje ir Čekijoje, kurių metu amatininkai pristatė savo darbus, dalyvavo tarptautinėse kalvių varžybose bei pasimokė užsienio partnerių tradicinių amatų pristatymo ir populiarinimo subtilybių. 2013 m. gegužės 18 d. Biliūnų kaime (Raudondvario seniūnijoje) J. Naujalio memorialinio muziejaus filiale vyko amatų pristatymo renginys „Amatų diena Kauno rajone“, kuriame dalyvavo amatininkai projekto partneriai iš Suomijos ir Čekijos bei svečiai iš Lenkijos. Renginio metu amato meistrai pristatė ne tik savo darbus, bet visą dieną demonstravo savo amato subtilybes, leido renginio dalyviams pabandyti savo rankomis prisiliesti prie tradicinių amatų, mokė dalyvius, kaip teisingai tai daryti.

Šiuo projektu amatininkai buvo skatinami plėtoti smulkųjį verslą ir tradicinius amatus kaime, sudarytos sąlygos bendravimui ir bendradarbiavimui tarp skirtingų sričių ir tautų amatininkų.